Algemene Informatie

Verordening (EU) NR 167/2013 Heden ten dage is de Europese verordening inzake "toegang tot informatie aangaande reparatie en onderhoud van voertuigen" is Verordening (EU) NR 167/2013, Commissie Gedelegeerde Verordeningen (EU) 1322/2014, 2015/96 en 2015/208 en Implementatiecommissie Verordening (EU) 2015/504. We bevestigen de toepassing van de voorschriften van deze regelgeving in de hele website wat betreft tijden, inhoud, toegang en beschikbaarheid van de documentatie voor reparatie- en onderhoud van voertuigen als voorgeschreven in de verordening

Aan de volgende termen wordt hier de volgende betekenis toegekend:

Overeenkomst: betekent de voorliggende Overeenkomst met de hier opgevoerde Algemene Voorwaarden;

Geautoriseerd Servicenetwerk: betekent het Geautoriseerde Servicenetwerk van het Bedrijf, bestemd voor reparatie en onderhoud van de machines van het Bedrijf, waaronder de Producten;

Bedrijf betekent D’Hooghe machinebouw Oude Heirweg 5 8890 Moorslede

Klant(en): betekent de Onafhankelijke Operator(s) die, na registratie op de Site en aanvaarding van de voorliggende Algemene Voorwaarden, een overeenkomst met het Bedrijf aangaat;

Fabrikant: draagt dezelfde betekenis als onder Artikel 3(25) van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en van de Europese Raad;

Monteur(s): betekent de gespecialiseerde technicus (technici), gekwalificeerd voor het uitvoeren van reparaties aan de Producten;

RMI Verordening: betekent de verzameling Europese verordeningen die regels geeft voor de toegang van Onafhankelijke Reparateurs tot de technische informatie aangaande onderhoud en reparatie als geleverd door de Fabrikanten;

Diensten: betekent de Diensten als gedefinieerd in de voorliggende Algemene Voorwaarden geboden aan de Klant(en) en die bestaan uit de aankoop van toegang tot de Catalogi van Technische Informatie en Onderdelen, de aankoop van toegang tot de Catalogi van Technische Informatie en Onderdelen.

Website betekent de Website van het Bedrijf, die toegankelijk is voor de Klant en de Technische Informatie en Onderdelencatalogi aangaande de Producten bevat;

Technische informatie draagt dezelfde betekenis als onder Artikel 53(1) en (3) van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en van de Europese Raad;

Technische Training: betekent de training voor het uitvoeren van reparaties aan de Producten;

Algemene Voorwaarden: betekent de voorliggende clausules die de toegang tot- en registratie voor de Website door de Klant regelen, alsmede de aankoop van de Diensten door de Klant.

Registratie voor deze Website waarborgt online toegang tot de Technische Informatie nodig voor reparaties van- en onderhoud aan de Producten van het Bedrijf.

De gegevens op deze Website dienen uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk niet actueel vanwege wijzigingen door de Fabrikant om technische en/of commerciële redenen of vanwege aanpassingen die wettelijk vereist zijn in verschillende landen.

De reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Producten die worden beschreven in de Technische Informatie die op de Website is gepubliceerd, mogen alleen door Monteurs met gespecialiseerde training in de betreffende gebieden worden uitgevoerd, met behulp van de noodzakelijke gereedschappen en apparatuur.

Noch het Bedrijf, noch andere bedrijven direct of indirect gecontroleerd door D’Hooghe machinebouw, zijn aansprakelijk voor de het resultaat van operaties of activiteiten uitgevoerd met voornoemde Technische Informatie als referentiemateriaal.

Technische vereisten voor toegang tot de Website

Voor gebruik van de Website is het volgende nodig:

Internet Explorer 10.0 of later - Adobe Reader

Registratieproces: verbindings-/toegangsmethode

De gebruiker moet zich voor de Website registreren voor toegang tot de Technische informatie.

Toegang wordt verleend na het ingeven van het chassisnummer.

Om het registratieproces met succes te voltooien, dient de Klant de voorliggende Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website te accepteren.

Het registratieproces voor Monteurs en Onafhankelijke Operators bestaat voornamelijk uit het invoeren van persoonlijke gegevens en contactinformatie; daarna wordt een wachtwoord verschaft, dat vervolgens voor alle toegang tot de Website wordt gebruikt.

In overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 167/2013, Commissie Gedelegeerde Verordeningen (EU) 1322/2014, 2015/96 en 2015/208 en Implementatiecommissie Verordening (EU) 2015/504, is voor de Producten gratis raadpleging voorhanden voor een preliminaire controle of de informatie ten dienste van de Monteurs aanwezig is.

Alle tekst, tekeningen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en ander materiaal op de Website zijn intellectueel eigendom van D’Hooghe machinebouw. Het Bedrijf en de dochterondernemingen ervan behouden alle rechten met betrekking tot de selectie, de organisatie en het beheer van materialen op de Website.
De Klant verbindt zich ertoe alle voorschriften in verband met deze Overeenkomst voor het gebruik van de Website, Diensten en Technische Informatie en alle nationale en internationale wetgeving en voorschriften voor gebruik van de Website door de Klant, direct of via derden, na te leven.

De Website niet frauduleus, illegaal of zonder autorisatie te gebruiken, de diensten niet te gebruiken in overtreding met de huidige wetgeving en voorschriften, wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom.